BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERDEN SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ ŞİRKETİNE İŞÇİ/GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ İÇİN SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İLANI

Bingöl İl Özel İdaresi Hizmet Alımı Personelinin İşçi Statüsüne Geçmek Amacıyla İl Özel İdaresi Tespit Komisyonunca verilen karara yapılan itiraz başvurularının Tebliğin 36.maddesi gereğince kurulan İtiraz Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sınava girmeye hak kazananların kesin listesi için tıklayınız..