BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

1 Ocak 2018 tarih ve  30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” konulu tebliğin  33 üncü maddesi gereğince oluşturulan Bingöl İl Özel İdaresi Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi hükümlerinden faydalanmak üzere başvuru yapan 140 kişiden 79 kişinin gerekli şartları taşıyarak işçi statüsüne geçirilmek üzere sınava girme hakkına sahip olduğu, 7 kişinin geçici işçi statüsünde sınava girme hakkına sahip olduğu ve 54 kişinin ise işçi/geçici işçi statüsüne geçirilmek üzere sınava girme hakkının bulunmadığı tespit edilmiştir. İşçi ve geçici statüsüne geçirilme hakkına sahip olanlar ve olmayanlar ekte 3 liste halinde yayımlanmıştır.

Söz konusu ilan 15/02/2018 - 20/02/2018 tarihleri arasında askıda kalacaktır. Sınava girme hakkını elde edemeyenler itirazları Bingöl Valiliği bünyesinde oluşturulan  İl Özel İdaresi İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere 21/02/2018-23/02/2018 tarihleri arasında İdaremize başvurabileceklerdir. Sınav süreci ile ilgili olarak ayrıca duyuru yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 

İŞÇİ STATÜSÜNDE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER  Tıklayınız…

 

GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER Tıklayınız…

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER Tıklayınız…