İDAREMİZİN 2016 YILI BÜTÇESİ İL GENEL MECLİSİNCE ONAYLANDI

İdaremizin 2016 yılı gelir ve gider bütçesi 51.152.599,40 TL olarak İl Genel Meclisinin 30.11.2015 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanmıştır.